تبلیغات
جدیدترین نرم افزارها - روستاهای بخش مرکزی خلخال

چهارشنبه 29 خرداد 1387
روستاهای بخش مرکزی خلخال
Text Box:    
 
 
 
Text Box: راهنمای صفحه

 

فهرست روستاهای تابع بخش مرکزی خلخال

 

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

ردیف

نام روستا

1

خمس

21

شیخ جانلو

41

قزلدرق

2

مجره

22

سوران

42

گرمخانه

3

اندبیل

23

کلستان سفلی

43

ارسون

4

بفراجرد

24

کلستان علیا

44

نیاخرم

5

طولاش

25

آقبلاغ

45

کهران

6

گورانسراب

26

کالار سفلی

46

آقبلاغ

7

خانقاه بفراجرد

27

نواشانق

47

محمودآباد

8

مزجین

28

مصطفی لو

48

یوزناب

9

زاویه سادات

29

اوجقاز سفلی

49

وراث آباد

10

آلهاشم علیا

30

بیرانلو

50

اسمرود

11

ایلوانق

31

داود خانه

51

لنبر

12

خانقاه سادات

32

سنجبد له

52

حاج آباد

13

آلهشم سفلی

33

لمه دشت

53

مورستان

14

آناویز

34

کلی

54

غفورآباد

15

بلیل

35

بیرق

55

چلنبر

16

گاودول

36

ترزنق

56

خداقلی قشلاق

17

گل تپه

37

گزاز

57

بلوکان لو

18

فجر آباد

38

پروچ

58

میل آغاردان

19

قره آغاج

39

۱ 11:06 ق.ظ عمومی ,

شنبه 1 تیر 1387 06:06 ق.ظ


Text Box: آخرین پستها

Text Box:

 

Text Box: لینکــهای روزانــه

Text Box:  

 

Text Box: سایر صفحات

Text Box:  

 

Text Box: لینکستان

Text Box: خبرنامه

 

کلیک کنید

و نظر خود را ابراز نمایید

Text Box: عضویتلغو عضویت

 
کلیک کنید 
و نظر خود را ابراز نمایید

Text Box: آمار بازدید کنندگان

Text Box:  

Text Box:

Text Box: منــوی اصــلی